marți, 15 aprilie 2014

Națiunile mici

E foarte lesne de-a râde de-o națiune mică, cu mijloace mai mici, care se zbate pentru viață între trei imperii cari-i sunt inamice naturale ! Cu cât e mai mare însemnătatea meritelor la o națiune saracă ! Pe când jurnalistica de es. la germani ori francezi este o întreprindere ce aduce venit, la națiuni mici este un sacrificiu al individelor, cere bani, inteligență, timp, sănătatea, adesea chiar libertatea, pentru ca, cu mijloace mici, să urmărească scopuri tot atât de mari. Pe când la alte națiuni arta adevărată, producțiunea liberă *, e însoțită de un trai plăcut, artistul unei națiuni sărace trăiește pe de-o parte într-un mod foarte modest, pe de alta e susținut de mijloacele cele mai mari ce i se pot [pune] la dispozițiune. Pe când la o națiune mare e o glorie de a fi într-un post însemnat, la una mică e*** *** și o consumțiune de puteri ce nu stau defel în proporțiune. O națiu[ne] mare e apărată prin mărimea ei deja — una mică trebuie să studieze toată cazuistica întâmplărilor pentru de-a putea trăi ca vai de ea.

Mihai Eminescu, Opere vol. XV Fragmentarium [Mândria națională]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu