vineri, 18 aprilie 2014

Religia

Care e cestiunea principală la religie ? Este ca ea să fie un adevărat absolut în privirea simbolurilor ei, în privirea formelor ei esterioare — sau să cuprinză înlăuntru-i o repartiție de idei astfel încât, asemenea cântarului, să arate totdeuna că răul este rău, binele bine. Dacă o religie pozitivă îndeplinește această din urmă condiție, ni se pare că capetele seci pe cari le produce pământul ar putea să se dispenseze de cercetări asupra adevărului istoric a celor cuprinse în Biblie. Căci adevărul istoric nu este un adevăr exact, ca principiile de morală, ci atârnă în cele mai multe cazuri de individualitatea istoriografului și e cestie de apreciație și de temperament.

Mihai Eminescu, Opere vol. XV Fragmentarium [Cestiunea principalã la religie]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu