sâmbătă, 26 aprilie 2014

Progresul omenirii - popoarele tinere

Progresul omenirii consistă în aceea că popoare nouă, tinere, își apropriază rezultatele intelectuale ale celor îmbătrânite, ca o provizie gata și câștigată deja, care pentru civilizațiunea lor ulterioară [e] numai punctul de plecare. Energia cheltuită și prefăcută în rezultate intelectuale a poporului bătrân și murind se transmite celui tânăr. În infinitul timpului cele tinere o duc mai departe, adaogă la suma moștenită energia lor, pe care o cheltuiesc istoricește, asemenea în formă de cultură, și se sting la rândul lor. Progresul națiunilor e limitat, progresul omenirii infinit. Cu toate aceste progresul n-ar fi posibil, cum mișcarea n-ar fi posibilă  când temperatura ar fi una. Trebuie să esiste deosebiri între incultură și cultură, între tinerețe și bătrânețe etnică.

Mihai Eminescu, Opere vol. XV Fragmentarium [Progresul omenirii]

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu